Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skatteregler
Kontrolluppgiftsinformation – detta gäller
När en idrottsförening har betalat ut ersättning (lön, arvode) eller lämnat en förmån till en person, på sammanlagt 100 kronor eller mer för ett helt år, ska idrottsföreningen senast den 31 januari året därefter lämna kontrolluppgift (KU10) till Skatteverket. Kontrolluppgiften ska lämnas utan särskilt föreläggande från Skatteverket och det är idrottsföreningens styrelse som är ansvarig för att kontrolluppgifter lämnas.
Vad räknas som skattepliktig inkomst?
 lön, arvode
 prispengar, segerpremier, träningsersättningar, fickpengar
 presentkort
 övergångssumma
 sponsorbidrag
 ersättning för förlorad arbetsinkomst
 bidrag för inköp av personlig egendom som bostad och möbler
 bidrag för resor mellan bostad och tjänsteställe
 pension
 förmåner
 stipendier.
Gränsen för att betala arbetsgivaravgifter för en idrottsutövare är ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kronor 2016, för andra som inte räknas som idrottsutövare är gränsen 1 000 kr. Uppgår ersättningen till ett halvt prisbasbelopp eller mer, under ett år ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen.
Föreningens skyldighet att dra av skatt följer skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter.
Om mottagaren av ersättningen inte har sin huvudsakliga inkomst från föreningen ska föreningen dra av 30 procent i skatt från ersättningen. Oavsett om föreningen är skyldiga att dra skatt eller inte är inkomsten skattpliktig för mottagaren.
Halva prisbasbeloppsregeln gäller all ersättning (se ovan) som betalas ut till idrottsutövaren.
En idrottsutövare är en
 aktiv idrottsman/kvinna
 tränare/instruktör
 lagledare
 domare/linjemän
 materialförvaltare
 tävlingsfunktionär.
Kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, kökspersonal, styrelseledamöter eller försäljningspersonal räknas inte som idrottsutövare
 

klart.se